ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ประธานศาลอุทธรณ์เป็นวิทยากรอภิปราย หัวข้อ ระบบงานศาลชั้นอุทธรณ์ : งานด้านตุลาการ

ประธานศาลอุทธรณ์เป็นวิทยากรอภิปราย หัวข้อ ระบบงานศาลชั้นอุทธรณ์ : งานด้านตุลาการ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นวิทยากรอภิปราย ในหัวข้อ “ระบบงานศาลชั้นอุทธรณ์ : งานด้านตุลาการ” ร่วมกับนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 โดยมีนายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นวิทยากรอภิปราย และดำเนินการอภิปราย ในการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 153 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานและวิธีการปฏิบัติราชการของศาลอุทธรณ์ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลสูงและวิทยาการสมัยใหม่ ทั้งเป็นการมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกันกับวิทยากร