ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

เลขานุการศาลอุทธรณ์ประชุมข้าราชการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์

เลขานุการศาลอุทธรณ์ประชุมข้าราชการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลอุทธรณ์ นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลอุทธรณ์ ได้ประชุมมอบนโยบายประธานศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีของศาลอุทธรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา และหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบปัญหาของแต่ละส่วนงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ หัวหน้าส่วน และหัวหน้างาน เข้าประชุมฯ