ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ประธานศาลอุทธรณ์ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

ประธานศาลอุทธรณ์ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 14.00 นาฬิกา นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ รวม 160 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารศาลอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร  


เอกสารแนบ