ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ศาลภาษีอากรกลางเข้าคารวะและแสดงความยินดีกับประธานศาลอุทธรณ์

ศาลภาษีอากรกลางเข้าคารวะและแสดงความยินดีกับประธานศาลอุทธรณ์
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ ให้การต้อนรับนายชูเกียรติ ดิลกแพทย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง และคณะ เข้าคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ณ ห้องทำงานประธานศาลอุทธรณ์ อาคารศาลอุทธรณ์


เอกสารแนบ