ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ และผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาอาวุโส  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ และผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 14.00 นาฬิกา นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ และผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารศาลอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ