ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ประธานศาลอุทธรณ์เปิดการอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล

ประธานศาลอุทธรณ์เปิดการอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา มอบหมายให้ นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล” (ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 68) โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 143 คน ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษามีความรู้ในการนั่งพิจารณาพิพากษาคดี และการใช้ดุลพินิจในการตัดสินคดี รวมถึงการวางตัวอย่างเหมาะสม


เอกสารแนบ