ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

การประชุมมอบนโยบายคณะผู้บริหารและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในศาลอุทธรณ์

การประชุมมอบนโยบายคณะผู้บริหารและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในศาลอุทธรณ์
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ ได้ประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในศาลอุทธรณ์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารศาลอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ