ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ที่ปรึกษาในศาลอุทธรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลอุทธรณ์

ที่ปรึกษาในศาลอุทธรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลอุทธรณ์
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ รับการแสดงความยินดีจากนายปิ่นทิพย์ สุจริตกุล นายประยูร มูลศาสตร์ และนายพิศาล พิริยะสถิต ที่ปรึกษาในศาลอุทธรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทประจำศาลอุทธรณ์ อาคารศาลอุทธรณ์


เอกสารแนบ