ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

คณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์ร่วมต้อนรับประธานศาลอุทธรณ์

คณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์ร่วมต้อนรับประธานศาลอุทธรณ์
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์ ร่วมให้การต้อนรับนางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในการนี้ ประธานศาลอุทธรณ์เข้าสักการะหลวงพ่อศรีอุดม พระพุทธรูปประจำศาลอุทธรณ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลอุทธรณ์ ณ อาคารศาลอุทธรณ์ เวลา 11.00 นาฬิกา คณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ เข้ารายงานตัวต่อประธานศาลอุทธรณ์ ณ ห้องทำงานประธานศาลอุทธรณ์