ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ด้วยศาลอุทธรณ์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ ชั้น G และชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น.
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้  


เอกสารแนบ