ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดียาเสพติดของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด ครั้งที่ 8 (ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดียาเสพติดของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด ครั้งที่ 8 (ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2)
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์ รองประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดียาเสพติดของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด ครั้งที่ 8 (ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายพิชัย เพ็งผ่อง ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพิจารณา    พิพากษาคดีของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายคดียาเสพติด สามารถนำไปใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดียาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น