ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ครั้งที่ 8 (ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ครั้งที่ 8 (ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2)
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล รองประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ครั้งที่ 8 (ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชัยพัฒน์ ชินวงศ์ ประธานแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอุทธรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์มีแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและเสนอแนวทางแก้ไข เสนอแนะวิธีการต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบังคับใช้กฎหมาย  ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรม และรวดเร็วยิ่งขึ้น