ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ประกาศผลการประมูลดำเนินการร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในศาลอุทธรณ์


ตามที่ศาลอุทธรณ์ได้ประกาศเชิญชวนประมูลดำเนินการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายในศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และอนุกรรมการสวัสดิการได้ดำเนินการเปิดซองและพิจารณาใบเสนอราคาของผู้ยื่นซองเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคา และการขึ้นบัญชีผู้ชนะการประมูล มา ณ ที่นี้  รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 


เอกสารแนบ