ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

นายเจตน์ รอดอ่อน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ

นายเจตน์ รอดอ่อน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ
      เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ให้กับนายเจตน์ รอดอ่อน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี โดยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะบากบั่นอดทนและเสียสละอย่างสูง อันเป็นคุณประโยชน์ต่อหน่วยและกิจการกองอาสารักษาดินแดงจังหวัดยโสธร จึงได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ณ ห้องประธานศาลอุทธรณ์ อาคารศาลอุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร