ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 เข้าศึกษาดูงาน

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 เข้าศึกษาดูงาน
        เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา นายกมล กระสานติ์กุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศาลอุทธรณ์ภาค 7 ซึ่งเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการทำงานในศาลอุทธรณ์ โดยมีนางสาวจิราภรณ์ เอี่ยมสอาดเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ นำเจ้าหน้าที่จากศาลอุทธรณ์ภาค 7 ศึกษาดูงานส่วนรับฟ้อง งานเก็บสำนวนงานส่งออก และงานจ่ายสำนวน และอธิบายสรุปถึงการทำงานในแต่ละส่วนงานเพื่อให้เข้าใจถึงระบบการทำงานมากยิ่งขึ้น