ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ศาลอุทธรณ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศาลอุทธรณ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00นาฬิกา  นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระผู้ทรงมีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ โดยนายศิริชัย  วัฒนโยธิน วางพวงมาลาในนามประธานนายกเนติบัณฑิตยสภา และนายสุทิน นาคพงศ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ วางพวงมาลาในนามศาลอุทธรณ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ


The Court of Appeal engaged in the memorial ceremony offering flower wreath to the monumental of King Rama VI.

On the 25th November 2016 at 9am, Mr. Sirichai Wattanayothin, President of the Court of Appeal with fellow management executives along with Judges, Judicial Service Officers, and employees of the Court of Appeal partake in the remembrance of the death anniversary of King Rama VI, worshiped with flower wreath. As to honor and reflect through his majesty's hardships to the people of the nation. In appreciation to many of his royal projects with subjects involved in Political Science, Governments, Military, Public health, Foreign affairs and most importantly Literatures and Arts. The attendance of the memorial ceremony with flower wreath offer in respect to His Majesty King Rama VI took place at the Institute of legal education Thai bar association building on Kanchanapisek road, Bangramad, Talingchan district Bangkok.