ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

กิจกรรมการทำดีด้วยกาย เพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมการทำดีด้วยกาย เพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
       เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00– 15.00 นาฬิกาศาลอุทธรณ์ร่วมกับสภากาชาดไทยได้จัดโครงการบริจาคโลหิตอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้โดยมีผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างในศาลอุทธรณ์และประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตดังกล่าว จำนวน 138 คน  ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในสามแห่งกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยในครั้งนี้เป็นกิจกรรมทำความดีด้วยกาย ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 3 อาคารศาลอุทธรณ์


The act of good deed by doing Campaign to offer KingBhumipolAdulyadej.

On 25th 2016, 9.00am - 15.00pm, The Court of Appeal in association with The Thai Red Cross society promotes a Blood donation project to offer as a royal merit to His Majesty Phraporamindhramahabhumipoladulyadej.

As follows, Judges, Judicial service officers, employees of the Court of Appeal and many citizens took part in the blood donation amounted in total of 138 people.

The project is one of the three projects that gather force of respect announcing love and loyalty in appreciation of KingBhumipholadulyadej incomparable compassion. According to the occasion of remembrance to his 89th birthday, the campaign of doing good deed by doing will take part at Recreation room 3rd floor the Court of Appeal Building.