ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

กิจกรรมการทำดีด้วยใจ เพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมการทำดีด้วยใจ เพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 นาฬิกา นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 ซึ่งเป็นหนึ่งในสามกิจกรรมที่ศาลอุทธรณ์จัดขึ้นเพื่อประกาศความจงรักภักดีฯ และในครั้งนี้เป็นกิจรรมทำความดีด้วยใจ โดยการสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา และแผ่เมตตา ณ ห้องพระศาลอุทธรณ์ชั้น 8 และจะจัดต่อเนื่องกันไปทุกวันพฤหัสบดีตลอดปีนี้