ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

สอบราคาจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์

สอบราคาจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์
ด้วยงานพัสดุ ศาลอุทธรณ์ จะทำการสอบราคาจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ โดยสามารถยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 ก.ย. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ