ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ศาลอุทธรณ์จัดการเผยแพร่การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์จัดการเผยแพร่การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์
เนื่องด้วย ศาลอุทธรณ์นั้นจะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจการประกวดราคาดังกล่าว เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10:00-11:00  ณ ห้องประชุมงานสารบรรณ (ห้อง 104) อาคารศาลอุทธรณ์ ชั้น 1 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบที่ได้แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ