หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอุทธรณ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ผู้บริหารศาลอุทธรณ์ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
เขตอำนาจศาลอุทธรณ์  
แผนกคดียาเสพติด  
เกร็ดศาลอุทธรณ์  
คำพิพากษาคดียาเสพติด  
IT & Support  
ผู้ดูแลระบบ 

 


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศศาลอุทธรณ์ จำนวน ๒๒๒ ชุด   5 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 167 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑ รายการ   27 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 241 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ   13 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 230 )
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะและเก้าอี้ทำงานระดับ 11 และตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน   9 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 96 )
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ (ครั้งที่ 2)   11 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 112 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารระบบงานและงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศฯ   17 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 128 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์   23 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 103 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์สำเนฯ   2 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 240 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร   18 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 103 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร   15 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 138 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   30 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 244 )
การขายทอดตลาดเครื่องวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่   12 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 305 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   1 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 339 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   18 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 210 )
ชมรมเทนนิสตุลาการ จัดแข่งขันเทนนิสภายในชมรมฯ ประจำปี 2556   14 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 291 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศฯ   30 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 105 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ   30 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 179 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์(ครั้งที่ ๒)   26 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 150 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ   23 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 214 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขอประกาศยกเลิกขายทอดตลาดตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์   30 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 113 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์   22 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 120 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรม อาคารฯ   16 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 77 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศฯ   17 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 74 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ฯ   6 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 73 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   21 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 191 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ ๑๑ และตู้เหล็กฯ   6 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 99 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ยกเลิกวันเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   1 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 129 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒)   31 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 105 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   16 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 131 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา   26 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 359 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   20 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 126 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ยกเลิกวันเปิดทำการนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   14 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 259 )
ประกาศศาลอุทธรณ์เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   23 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 151 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   10 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 152 )
ประกาศศาลอุทธรณ์เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ   26 เม.ย. 2555 ( อ่าน : 198 )
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธไมตรี ครั้งที่ 8(ปิดรับสมัครแล้ว)   2 มี.ค. 2555 ( อ่าน : 154 )
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม   15 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 718 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม(ลูกฯ   9 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 429 )
การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธไมตรี ประจำปี 2555 (ผู้สมัครเต็มแล้ว)   2 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 176 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าทีฯ   12 ม.ค. 2555 ( อ่าน : 695 )
แผนปฏิบัติการ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ศาลอุทธรณ์   21 เม.ย. 2554 ( อ่าน : 788 )
ผลการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ (ประจำปี 2553)   28 ม.ค. 2554 ( อ่าน : 1413 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลอุทธรณ์เข้าร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ นางมุกดา วัชรินทร์ มารดานางสาวศิริพร วัชรินทร์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์เข้าร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ นางมุกดา วัชรินทร์ มารดานางสาวศิริพร วัชรินทร์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
  :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลอุทธรณ์ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา
ศาลอุทธรณ์ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา
  :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลอุทธรณ์ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีทักษิณานุประทานเนื่องในงาน “วันรพี”
ศาลอุทธรณ์ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีทักษิณานุประทานเนื่องในงาน “วันรพี”
  :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลอุทธรณ์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ขั้นตอนการดำเนินคดีงานธุรการในศาลอุทธรณ์”
ศาลอุทธรณ์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ขั้นตอนการดำเนินคดีงานธุรการในศาลอุทธรณ์”
  :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลอุทธรณ์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักธรรมกับการปฏิบัติงาน”
ศาลอุทธรณ์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักธรรมกับการปฏิบัติงาน”
  :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลอุทธรณ์จัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลอุทธรณ์จัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)