หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอุทธรณ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ผู้บริหารศาลอุทธรณ์ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
เขตอำนาจศาลอุทธรณ์  
แผนกคดียาเสพติด  
เกร็ดศาลอุทธรณ์  
คำพิพากษาคดียาเสพติด  
IT & Support  
ผู้ดูแลระบบ 

 


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศศาลอุทธรณ์ จำนวน ๒๒๒ ชุด   5 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 158 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑ รายการ   27 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 233 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ   13 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 229 )
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะและเก้าอี้ทำงานระดับ 11 และตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน   9 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 90 )
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ (ครั้งที่ 2)   11 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 110 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารระบบงานและงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศฯ   17 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 125 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์   23 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 101 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์สำเนฯ   2 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 229 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร   18 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 102 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร   15 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 136 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   30 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 241 )
การขายทอดตลาดเครื่องวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่   12 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 305 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   1 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 337 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   18 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 210 )
ชมรมเทนนิสตุลาการ จัดแข่งขันเทนนิสภายในชมรมฯ ประจำปี 2556   14 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 281 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศฯ   30 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 104 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ   30 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 179 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์(ครั้งที่ ๒)   26 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 149 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ   23 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 213 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขอประกาศยกเลิกขายทอดตลาดตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์   30 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 113 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์   22 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 117 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรม อาคารฯ   16 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 77 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศฯ   17 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 73 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ฯ   6 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 73 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   21 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 191 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ ๑๑ และตู้เหล็กฯ   6 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 97 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ยกเลิกวันเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   1 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 128 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒)   31 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 104 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   16 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 131 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา   26 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 356 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   20 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 126 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ยกเลิกวันเปิดทำการนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   14 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 254 )
ประกาศศาลอุทธรณ์เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   23 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 151 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   10 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 152 )
ประกาศศาลอุทธรณ์เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ   26 เม.ย. 2555 ( อ่าน : 196 )
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธไมตรี ครั้งที่ 8(ปิดรับสมัครแล้ว)   2 มี.ค. 2555 ( อ่าน : 153 )
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม   15 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 708 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม(ลูกฯ   9 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 425 )
การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธไมตรี ประจำปี 2555 (ผู้สมัครเต็มแล้ว)   2 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 173 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าทีฯ   12 ม.ค. 2555 ( อ่าน : 694 )
แผนปฏิบัติการ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ศาลอุทธรณ์   21 เม.ย. 2554 ( อ่าน : 784 )
ผลการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ (ประจำปี 2553)   28 ม.ค. 2554 ( อ่าน : 1410 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


การฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๕๗
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 26 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
การประชุมพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการคดีในศาลอุทธรณ์
การประชุมพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการคดีในศาลอุทธรณ์
  :: วันที่ 26 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
พิธีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ ขจร หะวานนท์ และศาสตราจารย์กิตติคุณ ลิ้นจี่ หะวานนท์ บิดาและมารดา ศ.ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา
พิธีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ ขจร หะวานนท์ และศาสตราจารย์กิตติคุณ ลิ้นจี่ หะวานนท์ บิดาและมารดา ศ.ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา
  :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบงานธุรการคดีในศาลอุทธรณ์
การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบงานธุรการคดีในศาลอุทธรณ์
  :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
  :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ข้าราชการฝ่ายตุลาการและบุคลากรในศาลอุทธรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดย สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ข้าราชการฝ่ายตุลาการและบุคลากรในศาลอุทธรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดย สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)