ศาลอุทธรณ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

15

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ได้เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาและเป็นวิทยากรในหัวข้อ เรื่อง “บทบาทศาลอุทธรณ์ภายใต้บริบทของกฎหมายใหม่” ร่วมกับ นางวาสนา อัจฉรานุวัฒน์  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการศาลอุทธรณ์ และนายเผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลอุทธรณ์ให้มีองค์ความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในราชการต่อไป ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

อ่านข่าว


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ