ศาลอุทธรณ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แผนกคดีภายในศาลอุทธรณ์
กฎหมายและระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

11

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ศาลอุทธรณ์ได้จัดโครงการอบรม “การพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลอุทธรณ์” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล รองประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์ รองประธานศาลอุทธรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการโครงการอบรมและกล่าวพูดคุยกับคณะผู้ประนีประนอม ในการนี้นายสุพิศ ปราณีตพลกรัง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์     และนายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์    และเจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารศาลอุทธรณ์
อ่านข่าว