ศาลอุทธรณ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แผนกคดีภายในศาลอุทธรณ์
กฎหมายและระเบียบ
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

19

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 นาฬิกา นายธนฤกษ์ นิติเศรณี ประธานศาลอุทธรณ์ มอบหมายให้ นายเรวัตร สกุลคล้อย รองประธานศาลอุทธรณ์ ร่วม “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561” ณ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 87 รูป พิธีกล่าวอศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ในวันเดียวกัน เวลา 16.00 – 19.00 นาฬิกา ศาลอุทธรณ์ โดยข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ ร่วมเดินริ้วขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  
อ่านข่าว