หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอุทธรณ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ผู้บริหารศาลอุทธรณ์ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
เขตอำนาจศาลอุทธรณ์  
แผนกคดียาเสพติด  
เกร็ดศาลอุทธรณ์  
คำพิพากษาคดียาเสพติด  
IT & Support  
ผู้ดูแลระบบ 

 


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์   10 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 25 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์   3 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 20 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศศาลอุทธรณ์ จำนวน ๒๒๒ ชุด   5 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 181 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑ รายการ   27 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 246 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ   13 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 236 )
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะและเก้าอี้ทำงานระดับ 11 และตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน   9 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 99 )
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ (ครั้งที่ 2)   11 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 116 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารระบบงานและงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศฯ   17 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 138 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์   23 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 106 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์สำเนฯ   2 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 261 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร   18 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 110 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร   15 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 141 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   30 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 247 )
การขายทอดตลาดเครื่องวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่   12 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 307 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   1 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 345 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   18 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 216 )
ชมรมเทนนิสตุลาการ จัดแข่งขันเทนนิสภายในชมรมฯ ประจำปี 2556   14 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 301 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศฯ   30 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 106 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ   30 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 186 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์(ครั้งที่ ๒)   26 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 152 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ   23 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 216 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขอประกาศยกเลิกขายทอดตลาดตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์   30 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 115 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์   22 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 124 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรม อาคารฯ   16 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 78 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศฯ   17 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 75 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ฯ   6 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 74 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   21 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 193 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ ๑๑ และตู้เหล็กฯ   6 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 102 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ยกเลิกวันเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   1 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 130 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒)   31 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 109 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   16 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 134 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา   26 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 365 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   20 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 127 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง ยกเลิกวันเปิดทำการนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   14 มิ.ย. 2555 ( อ่าน : 262 )
ประกาศศาลอุทธรณ์เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   23 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 152 )
ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี   10 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 154 )
ประกาศศาลอุทธรณ์เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ   26 เม.ย. 2555 ( อ่าน : 201 )
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธไมตรี ครั้งที่ 8(ปิดรับสมัครแล้ว)   2 มี.ค. 2555 ( อ่าน : 155 )
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม   15 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 725 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม(ลูกฯ   9 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 432 )
การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธไมตรี ประจำปี 2555 (ผู้สมัครเต็มแล้ว)   2 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 177 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าทีฯ   12 ม.ค. 2555 ( อ่าน : 698 )
แผนปฏิบัติการ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ศาลอุทธรณ์   21 เม.ย. 2554 ( อ่าน : 789 )
ผลการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ (ประจำปี 2553)   28 ม.ค. 2554 ( อ่าน : 1419 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลอุทธรณ์จัดโครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์จัดโครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลอุทธรณ์
  :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ประธานศาลอุทธรณ์และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประธานศาลอุทธรณ์และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลอุทธรณ์เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายประกิต จารุไพบูลย์ บิดานายเฉลิมชัย จารุไพบูลย์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายประกิต จารุไพบูลย์ บิดานายเฉลิมชัย จารุไพบูลย์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
  :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลอุทธรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญในงานศพ บิดานายอดิศักดิ์ เหนือโพธิ์ทอง นิติกร ส่วนนิติการ สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญในงานศพ บิดานายอดิศักดิ์ เหนือโพธิ์ทอง นิติกร ส่วนนิติการ สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์
  :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลอุทธรณ์เข้าร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ นางมุกดา วัชรินทร์ มารดานางสาวศิริพร วัชรินทร์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์เข้าร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ นางมุกดา วัชรินทร์ มารดานางสาวศิริพร วัชรินทร์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
  :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลอุทธรณ์ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา
ศาลอุทธรณ์ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา
  :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)